Suomen talousnäkymät

Varovainen optimismi on herännyt liittyen Suomen talouden kehitykseen. Pitkään jatkunut talouden heikko kasvu, näyttää vihdoinkin kääntyneen positiiviseen suuntaan. Teollisuudessa investoinnit ovat viime vuosista kasvaneet ja lomautusten, sekä irtisanomisten määrät ovat selkeästi vähentyneet. Valtiovarainministeriö on ennustanut talouteen 1,2 % kasvua kuluvalle vuodelle ja yksityisen kulutuksen lisäksi, viennin kasvun odotetaan jälleen piristyvän. Kasvun painopisteen ennustetaan siirtyvän vuosina 2018 – 2019 yksityisen kulutuksen kasvusta viennin suuntaan, joka on todella positiivinen uutinen maamme teollisuudelle. Vientiteollisuus investoi nyt täydellä teholla tuotantokapasiteetin kasvattamiseen, sekä kone- ja laitehankintoihin ja globaali talous on myös jatkuvassa kasvussa. Kiihtyvä talouden kasvu tuo mukanaan työpaikkoja monille aloille ja erityisesti meriteollisuudelle povataan hyviä työllisyysnäkymiä vuosiksi eteenpäin.

Miltä näyttää Suomen taloudellinen tilanne tulevina vuosina? Analyytikot toteavat yhteen ääneen, että Suomi 100-juhlavuosi on käynnistynyt talouden kannalta positiivisissa merkeissä. Meriteollisuudessa puhaltavat loistavat kasvun tuulet ja laivanrakennusalalla työtä on luvassa eri alojen osaajille vuosiksi eteenpäin. Rakennusala ja It-ala ovat näyttäneet myös uusia kasvun merkkejä ja rakennusalalle koulutetaan vuosittain paljon lisää väkeä. On sanottu, että Suomi tahtoo ja uskaltaa jälleen investoida, mikä on kasvun kannalta ehdoton edellytys. Suomalainen teollisuus investoi koneisiin, laitteisiin, koulutukseen ja pätevään työvoimaan. Miten 29.2.2017 Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen solmima kilpailukykysopimus eli KiKy tulee näkymään työpaikoilla? Kilpailukykysopimuksen tavoitteita ovat : talouskasvun lisääntyminen, uusien työpaikkojen syntyminen, suomalaisen työn ja yritysten kilpailukyvyn paraneminen, viennin tehostaminen, muutamia mainitaksemme. Kuinka onnistuneesti tavoitteet tulevat täyttymään ja millä mittarilla/ mittareilla Suomen talouskasvua ja työllisyyttä tullaan tulevina vuosina tarkastelemaan? Vielä kaikki on arvoitusta, mutta vastauksia saataneen jo lähivuosina.

Talouden ohjaaminen kasvusuuntaan vaatii tarkkaa taloudepitoa

Talouden ohjaaminen kasvusuuntaan vaatii tarkkaa taloudepitoa