Metsäteollisuuden merkitys Suomessa

Metsäteollisuus on Suomessa varsinkin historiallisesti erittäin merkityksellinen, sillä puutavaran ja varsinkin paperin valmistus on ollut Suomen talouden kantava voima useina vuosikymmeninä ennen teknologista vallankumousta. Teknologian vallankumous toi mukanaan Nokian ja digitaalisen median yleistymisen. Metsäteollisuus on auttanut Suomea nousemaan siksi, mikä se nykyään on, ja se on vieläkin merkittävä teollisuudenala Suomessa. Metsäteollisuus on kuitenkin menettänyt merkitystään. Suomessa on metsää erittäin suuri prosentti pinta-alasta, ja kautta Suomen historian metsää on kasvanut vuosittain enemmän kuin kaadettu. Tämä on kestävän kehityksen periaatteen mukaista, eikä teollisuus nykykapasiteetillaan pysty edes käyttämään kaikkea puuta, mikä vuosittain kasvaa. Metsäteollisuus on entisaikoina ollut erittäin merkittävä työllistäjä ja on sitä edelleen, vaikkakin työpaikat ovatkin siirtyneet enimmäkseen käsin tehtävästä työstä koneenkäyttämiseen ja prosessinvalvontaan. Teollisuudenalan tulevaisuus Suomessa on potentiaalisesti puukomposiiteissa, joita kehitetään kovalla vauhdilla juurikin metsäteollisuuden käyttöön. Komposiittien yleistyessä puuta voitaisiin käyttää hieman muovin kaltaisesti moniin asioihin.

Puu on edelleen tärkeä Suomen taloudelle

Puu on edelleen tärkeä Suomen taloudelle